NometexTM - zdravotnícka pomôcka, ktorá pomáha prevziať kontrolu nad nevoľnosťou a vracaním vyvolanými chemoterapiou.

Váš lekár indikuje pre vašu diagnózu najvhodnejšiu liečbu vrátene chemoterapie. Chemoterapia je dôležitá súčasť liečby nádorových ochorení. Tak ako iné typy liečby, môže mať aj chemoterapia nežiaduce účinky. Jedným z najčastejších je nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou. Mnohé vedľajšie účinky, vrátane nevoľnosti a vracania po chemoterapii, dokáže váš lekár odstrániť alebo ich zmierniť, aby mali čo najmenší vplyv na kvalitu vášho života a ďalšiu liečbu.


Ste v riziku?

Zatiaľ čo vaša chemoterapeutická liečba zohráva dôležitú úlohu pri výskyte alebo závažnosti nevoľnosti a vracania vyvolanými chemoterapiou (CVNV), ak máte niektorý z nižšie uvedených faktorov, môžete byť vo zvýšenom riziku vzniku nevoľnosti a vracania po chemoterapii.3

  • Nedávno podstúpená chemoterapia
  • Predchádzajúca skúsenosť s CVNV
  • Žena
  • Vek do 50 rokov
  • Cestovateľská alebo ranná nevoľnosť v minulosti
  • Pokročilé nádorové ochorenie, metastázy, kachexia
  • Úzkosť
Ak máte jeden alebo viac rizikových faktorov, ste vo zvýšenom riziku.


NometexTM je zdravotnícka pomôcka, určená na liečbu nevoľnosti a vracania, ktoré sú spôsobené chemoterapiou. Zdravotnícka pomôcka má byť používaná samotným pacientom.
*CVNV - Chemoterapiou vyvolaná nevoľnosť a vracanie.


nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"